“Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv.20.35).

Caritas Việt Nam kết hợp cùng các Caritas Giáo phận nỗ lực không ngừng giúp đỡ những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vì thế, mỗi cử chỉ nhỏ của Quý vị sẽ chạm đến và làm ấm lên mỗi trái tim của những người khổ hạnh.

Số tiền quyên góp của Quý vị sẽ được dùng vào chương trình cứu trợ đồng bào bị thiên tai, giúp cho con em di dân có hoàn cảnh khó khăn, như học sinh, sinh viên nghèo ở vùng sâu vùng xa được cắp sách đến trường, hay lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân ở những vùng bị ô nhiễm nặng, giúp cho những người có HIV/ AIDS và bị khuyết tật được tái hoà nhập cộng đồng, giúp cho việc bảo vệ sự sống…

Mỗi đóng góp của Quý vị hôm nay sẽ cùng chúng tôi góp phần thay đổi đời sống ngày mai của họ.